STRATEGICKÉ PARTNERSTVO ADAMEDU NA TALIANSKOM TRHU

Adamed Pharma kúpil balíček akcií talianskej spoločnosti Ecupharma a uzatvoril s ňou strategické partnerstvo. Ecupharma je dynamicky sa rozvíjajúca firma, aktívna v oblasti neuropsychiatrie a urológie.

Strategické partnerstvo s firmou Ecupharma má podporiť rozvoj Adamedu na talianskom trhu v kardiológii a cieľovo tiež v iných terapeutických oblastiach. Trh liečiv v tejto krajine,
s hodnotou takmer 20 miliárd eur, je tretím najväčším v EÚ – po Nemecku a Francúzsku. Vyznačuje sa stabilným rastom a dominanciou restoratívnych produktov a tzv. off-patent (celkovo cca 90 % trhu).

Portfólio produktov Ecupharma sa sústredí na chronické ochorenia a vďaka lojalite pacientov spoločnosť stabilne buduje svoje postavenie na trhu. Firma sa sústredí na ťažkosti pokročilého veku, a podobne ako Adamed tým reaguje na súčasné demografické výzvy.

Ecupharma konkuruje najväčším hráčom zastúpeným v Taliansku, pre niektoré molekuly používané pri liečbe porúch centrálnej nervovej sústavy dosahuje pozíciu jednotky na trhu. Firma založená v roku 1993 Lucianom Grottolom je dodnes riadená jeho rodinou, za podpory nadácie Serpero.

Paralelne s investíciou do Ecupharma Adamed otvoril ďalšie zahraničné zastúpenie
v Taliansku. Doteraz bola firma na tomto trhu zastúpená výhradne v segmente business-to-business, ale vysoký potenciál a perspektívy rastu donútili predstavenstvo Adamed Pharma vytvoriť komerčné štruktúry v Taliansku.

Medzinárodný rozvoj Adamedu

Dôsledne naplňovaná stratégia rozvoja sa opiera o dva piliere – inovatívnosť a zahraničnú expanziu. Adamed je vďaka nej dnes známa a medzinárodná značka. Produkty firmy, dostupné v niekoľkých desiatkach krajín na 6 kontinentoch, sú spájané s najvyššou kvalitou
a inovatívnosťou. Firma vlastní viac než 190 patentov. V súčasnosti znamená Adamed tiež
9 zahraničných zastúpení – v Španielsku, Rusku, Vietname, Kazachstane, Uzbekistane a na Ukrajine, v Českej republike a na Slovensku, a tiež novo vytvorené zastúpenie v Taliansku.

Adamed investuje nielen v Európe. V roku 2017 firma zakúpila väčšinový balík akcií v Dat Vi Phu Pharmaceutical, jednej z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich farmaceutických firiem vo Vietname. V súčasnosti Adamed vo výrobných závodoch Dat Vi Phu zavádza zmeny vo výrobnom procese, modernizuje strojový park tak, aby na začiatku roku 2021 zaviedol európske štandardy výroby lieku – EÚ GMP.

Adamed sa radí medzi expertov netto, teda spoločnosti, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu pre poľskú obchodnú bilanciu. Firma počas posledných štyroch rokov takmer zdvojnásobila hodnotu exportovaných produktov, priemerne vážené zvýšenie exportu v období 2012 – 2017 (CAGR) stanovilo 21,6 %.