SPÁJAME VEDU A OBCHOD


Oddelenie pre výskum a rozvoj sa zaoberá inovatívnymi výskumnými platformami. Objavujeme inovatívne lieky proti nádorovým ochoreniam a chorobám centrálneho nervového systému. 

 

V roku 2001 Adamed ako prvá poľská farmaceutická firma začal s objavovaním inovatívnych liekov. Dnes je naša činnosť zameraná hlavne na onkológiu a choroby centrálneho nervového systému. Naše projekty realizujeme v spolupráci s poprednými vedeckými centrami v Poľsku a v zahraničí.

 

DVE VÝSKUMNÉ PLATFORMY – ONKOLOGICKÁ A NEUROPSYCHIATRICK

 

Dynamický rozvoj projektov v skupine Adamed je možný vďaka pokročilému technickému vybaveniu – máme svoju vlastnú biotechnologickú a biofermentačnú líniu, jednu z prvých v Poľsku, vlastné GMO laboratórium, NIH panel (panel s líniou nádorových buniek, vypracovaný inštitútom National Cancer v USA), ktorý slúži na výskum protinádorových buniek.

 

Rozvinutá infraštruktúra umožňuje každodennú syntézu stoviek a dokonca tisícok látok, ktoré majú šancu nájsť využitie ako prelomové lieky novej generácie.

 

PIPELINE

Spoznajte naše inovatívne projekty

 

PUBLIKÁCIE

 

Structural factors affecting cytotoxic activity of...

 

Structural factors affecting affinAD-O53.2--a novel...

 

Structural factors affecting affinity of cytotoxic...

 

Qualitative structure residue relationship analysis in...

 

Correlation Between In Silico Physicochemical...

 

OBLASŤ PRE VÝSKUM A ROZVOJ TVORIA DVE LABOLATÓRIÁ A TRI PODODDELENIA:

 

Chemické laboratórium uskutočňuje syntézy nových chemických látok s potenciálnym budúcim využitím ako inovačné lieky.
Biologické laboratórium je vybavené pomôckami najnovšej generácie, ktoré pomáhajú uskutočňovať výskumy, spájajúce biochémiu, fyziológiu, molekulárnu biológiu a biotechnológiu. Proces hľadania nových riešení, súčasne v oblasti generických a inovatívnych liekov a ich zavádzanie na trh, významne podporujú ostatné výskumné a rozvojové pododdelenia. Profesionálne pripravený personál, podrobné znalosti z farmaceutického a patentového práva a organizačné systémy umožňujú účinne aplikovať riešenia, ktoré vypracujú naši vedci.

 

 

 

ODDELENIE PRE ROZVOJ A VÝSKUM TVORIA PODODDELENIA: VEDECKÉ O., O. PRE RADENIE PROJEKTOV, O. REGISTRÁCIE A KLINICKÝCH VÝSKUMOV

 

NAŠI PARTNERI

Od začiatku našej činnosti aktívne spolupracujeme s vedeckou aj akademickou obcou, pričom podporujeme zaujímavé vedecké iniciatívy. Výsledkom tejto spolupráce sú výskumné projekty, ktoré realizujú ich autori v externých centrách za finančnej a
vedeckej podpory Adamedu.

 

LEKÁRSKA
UNIVERZITA
V GDAŇSKU

INŠTITÚT IMUNOLÓGIE
A EXPERIMENTÁLNEJ
LIEČBY

 

 

INŠITÚT
EXPERIMENTÁLNEJ
BIOLÓGIE

VARŠAVSKÁ
UNIVERZITA

TECHNICKÁ
UNIVERZITA
V GDAŇSKU