Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia do vášho počítača alebo iného zariadenia, keď navštívite naše webové stránky. Cookies ukladá časti informácií. Napríklad, zaznamenajú, že ste navštívili naše stránky alebo ste vykonali určitú akciu. Používame cookies, aby nám pomohli vylepšiť naše služby, keď navštívite naše webové stránky. Napríklad cookies môžu ukladať informácie, ktoré nemusíte opäť zadávať pri vstupe na naše webové stránky. Cookies nám dajú tiež vedieť, ktoré stránky nášho webu ste navštívili; a to nám pomáha rozvíjať a propagovať naše produkty a služby. Tiež nám pomáhajú sledovať predaje. Cookies rozdeľujeme na dve hlavné skupiny:

  1. Dlhodobé cookies - po zavretí prehliadača zostávajú zachované a budú aktívne až do skončenia ich platnosti (ak sa neodstránia skôr, ako vyprší ich platnosť)
  2. Krátkodobé cookies - vymažú sa z vášho počítača alebo zariadenia po zavretí prehliadača

 

Why we use cookies?

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Väčšina cookies, ktoré používame zaznamenávajú udalosti našich webových stránok, ktoré ste navštívili a niektoré interaktívne prvky, napríklad formuláre, tabuľky alebo kalkulačky, ktorý používate.

Nezhromažďujeme žiadne informácie, ktoré vás môžu osobne identifikovať. U niektorých predajných a marketingových procesov, môžeme overiť predaje nahratím poistného alebo predajné identifikačného čísla a čas predaja.

Ako tieto informácie používame

Cookies informácie používame na zistenie, ako sa naše webové stránky používajú. Zaisťujeme, ktoré stránky sú prehliadané a koľko návštevníkov používa rôzne časti webu. Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť, ako užitočné sú webové stránky pre našich návštevníkov a ako ich môžeme zlepšovať.

Pri niektorých zabezpečených internetových službách pre zákazníkov používame krátkodobé cookies. Tieto cookies umožňujú urobiť prihlasovací proces jednoduchší a bezpečnejší. Môžeme tiež použiť krátkodobé cookies na predvyplnenie vašich kontaktných údajov v jednom z našich online formulárov.

Cookies, ktoré používame

Hlavné typy cookies, ktoré používame a dôvody prečo ich používame.

 

  1. Cookies nevyhnutné pre základné účely a funkcie webových stránok, umožňujú použitie týchto služieb v rámci webovej stránky, napríklad pre overovanie cookies používaných pre služby, ktoré v rámci služby vyžadujú overenie,
  2. Cookies, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti napr. slúžia na detekciu podvodov v oblasti overovania v rámci služby,
  3. Cookies, ktoré umožňujú zber informácií o používaní webových stránok,
  4. Funkčné cookies, ktoré umožňujú pamätať si užívateľom vybrané nastavenia a prispôsobenie užívateľského rozhrania, napr. Jazykové predvoľby alebo oblasti, z ktorej používateľ pochádza, veľkosti písma, vzhľad webových stránok atď.,
  5. Reklamné cookies, ktoré umožňuje užívateľom poskytovať väčší reklamný obsah prispôsobený ich záujmom.

 

Cookies nevyhnutné na základné účely

Cookies nám umožňujú zabezpečiť, že naše webové stránky poskytujú informácie a služby bezpečne. Bez nich by ste neboli schopný pohybovať sa na našich webových stránkach alebo využívať ich funkcie. Ich používanie nemôžete zakázať v nastavení vášho prehliadača.