Maciej Adamkiewicz

Predseda správnej rady spoločnosti (President of the Board) Adamed Pharma S.A.
Maciej Adamkiewicz

Predseda správnej rady spoločnosti (President of the Board) Adamed Pharma S.A.Maciej Adamkiewicz je certifikovaný chirurg. Je členom Medzinárodnej urogynekologickej asociácie a Poľskej asociácie Meno- a Andropauzy. Má za sebou početné vystúpenia na medzinárodných medicínskych konferenciách (o. i. na Medzinárodnej urogynekologickej konferencii v Melbourne) a tiež články, uverejnené v domácej a svetovej medicínskej tlači, vrátane International Uroginecology Journal. Od roku 2000 roku riadi činnosť správnej rady spoločnosti, pričom kladie dôraz na objavovanie inovatívnych liekov. Bol vyznamenaný Zlatým krížom za zásluhy od prezidenta Poľskej republiky.
MUDr. Małgorzata Adamkiewicz, PhD

Výkonná riaditeľka skupiny (Chief Executive Officer) Adamed , podpredsedníčka
predstavenstva Adamed Pharma S.A.
MUDr. Małgorzata Adamkiewicz, PhD

Výkonná riaditeľka skupiny (Chief Executive Officer) Adamed , podpredsedníčka
predstavenstva Adamed Pharma S.A.Doktorka všeobecného lekárstva, absolventka Lekárskej akadémie vo Varšave a Štokholmskej vysokej školy (The Stockholm School of Economics Executive Educations). Absolvovala špecializáciu prvého a druhého stupňa z internej medicíny a endokrinológie. S profesionálnou kariérou začala na endokrinologickej klinike Centra postgraduálneho lekárskeho vzdelávania vo Varšave. V Adamede pracuje už od založenia spoločnosti (1986). Ako lekársky riaditeľ spoločnosti stála taktiež pri vytvorení oddelenia pre výskum a rozvoj a iniciovala vývoj nových liekov. Od roku 2006 nepretržite plní funkciu generálnej riaditeľky a podpredsedkyne správnej rady. V roku 2010 úspešne pričlenila k Adamedu farmaceutické závody Polfa S.A. v meste Pabianice ako aj spoločnosť Agropharm (v súčasnosti Adamed Consumer Healthcare), čoho výsledkom bolo vytvorenie skupiny Adamed, do ktorej v súčasnosti patria: Adamed Sp. z o.o., Adamed Consumer Healthcare S.A. ako aj farmaceutické závody Polfa S.A. v meste Pabianice. Małgorzata Adamkiewicz je členkou Svetovej endokrinologickej spoločnosti. Svoje úspechy z oblasti medicíny prezentovala na konferenciách v Poľsku aj v zahraničí. Podpredseda predstavenstva Poľskej obchodnej rady, člen Business Centre klubu, Obchodnej kapituly Jagelovskej univerzity a Poradného zboru Varšavskej Polytechnickej univerzity pre obdobie 2016 - 2020. Je vyznamenaná Zlatým krížom za zásluhy od prezidenta Poľskej republiky.
PAWEŁ ROSZCZYK

Generálny riaditeľ ( Managing Director ) skupiny Adamed , člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A.
PAWEŁ ROSZCZYK

Generálny riaditeľ ( Managing Director ) skupiny Adamed , člen predstavenstva
Adamed Pharma S.A.
Počas posledných 16 rokov bol spojený s investičným bankovníctvom, kde sa zaoberal poradenstvom v oblasti získavania kapitálu pre podniky, zavedenia spoločností do zoznamu v burze cenných papierov vo Varšave, ako aj v oblasti fúzií a akvizícií. Pracoval pre spoločnosť CDM Pekao S.A., a potom, ako skupina UniCredit kúpila nemeckú banku HVB, pôsobil v UniCredit CAIB Poland S.A., v pozícii výkonného riaditeľa v oddelení investičného bankovníctva. Pracoval pre akcionárov a popredné spoločnosti vo svojej brandži, ako sú: Netia, Globe Trade Centre, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec, Adamed. Poradenské služby poskytoval v privatizačných procesoch o. i. Banky Pekao, Burzy cenných papierov vo Varšave, Tauronu Polska Energia a spoločnosti Polska Grupa Energetyczna.
Tomasz Podgórski

Finančný riaditeľ Adamed člensprávnej rady Adamed Pharma S.A.
Tomasz Podgórski

Finančný riaditeľ Adamed člensprávnej rady Adamed Pharma S.A.

Vyštudoval Varšavskú ekonomickú univerzitu (Szkoła Główna Handlowa), kde získal znalosti v oblasti financií a bankovníctva. Je tiež absolventom práva na Varšavskej univerzite a získal aj Undergraduate Diploma v oblasti anglického a európskeho práva na Cambridgeskej univerzite. 12 rokov bol spojený s poprednými investičnými bankami, ako napríklad Rothschild, BNP Paribas a UniCredit CAIB, kde sa zaoberal transakciami typu M&A v oblastiach ochrany zdravia, farmacie a spotrebného tovaru. Ako Finančný riaditeľ Adamed je zodpovedný za: formovanie a realizáciu finančnej a medzinárodnej stratégie a efektívne riadenie podriadených oblastí, ako sú: marketingový controlling, controlling výrobno-logistického centra a R&D, finančný controlling, oddelenie riadenia likvidity, finančné oddelenie, oddelenie účtovných služieb, oddelenie nákupov a investicií, IT oddelenie a daňová problematika farmaceutickej činnosti.
TOMASZ KRZAK

Riaditeľ Ľudských Zdrojov Skupiny Adamed,
Člen správnej rady Adamed Pharma S.A
TOMASZ KRZAK

Riaditeľ Ľudských Zdrojov Skupiny Adamed,
Člen správnej rady Adamed Pharma S.A
Má viac ako 15 rokov odborných skúseností v oblasti riadenia ľudských zdrojov, získaných v poľských aj medzinárodných organizáciách. Jeho zodpovednosť zahŕňala okrem iného Poľsko, trhy Východnej Európy a tiež pobaltské štáty. Svoju profesijnú kariéru v oblasti HR (Human Resources) začal v továrni farieb a lakov Fabryka Farb a Lakierów ŚNIEŻKA SA., kde v roku 2003, spolu s vedením uvádzal spoločnosť na burzu cenných papierov. V rokoch 2005 - 2011 bol ako personálny riaditeľ zodpovedný za riadenie procesu zmien a tiež za vzťahy so sociálnym partnerom v medzinárodnom farmaceutickom koncerne Fresenius Kabi - lídrom v oblasti infúznej terapie a klinickej výživy. Potom až do roku 2013 pôsobil v L`OREAL GROUP ako personálny riaditeľ. V skupine Adamed od začiatku roku 2014 pôsobí ako riaditeľ zodpovedný za sektor riadenia ľudských zdrojov. Už niekoľko rokov úspešne vytvára a realizuje systémové riešenia spojené so správou kompetencií, potenciálom zamestnancov, pracuje ako poradca (mentor) v oblasti riadenia ľudských zdrojov, radí manažmentu v oblasti navrhovania stratégie organizácie. Od januára 2017 pôsobí ako člen Predstavenstva Adamed Sp. o.o., Adamed Consumer Healthcare S.A a v Polfa Pabianice.
Bartłomiej Rodawski, PHD

Prevádzkový riaditeľ (Chief Operational Officer) skupiny Adamed, člen správnej rady Adamed Pharma S.A.
Bartłomiej Rodawski, PHD

Prevádzkový riaditeľ (Chief Operational Officer) skupiny Adamed, člen správnej rady Adamed Pharma S.A.
Je absolventom Ekonomickej univerzity vo Vroclave, kde získal v roku 2002 titul doktor ekonomických vied, a obhájil dizertačnú prácu z oblasti strategického riešenia dodávateľských reťazcov. Skúsený manažér, spojený s farmaceutickým priemyslom od roku 2003. Vo svojej kariére sa venoval analytickým, implementujúcim projektom a školeniam, okrem iného aj v spolupráci s výrobcami liekov: Bayer, Baxer, Biofarm, GSK, Jelfa, Polpharma ako aj veľkoobchodnými dodávateľmi PGF, Neuca, Farmacol. So skupinou Adamed spolupracuje od roku 2009. V tomto čase spoločne s manažérmi zaviedol systém prevádzkových ukazovateľov, S&OP proces ako aj unikátny proces spolupráce v poľskom priemysle, s kľúčovými dodávateľmi na základe koncepcie VMI. Odborné skúsenosti nadobúdal aj v iných priemyselných odvetviach, kde pripravoval analýzy a viedol projekty na zlepšenie pre firmy ako sú DBSCHENKER, CAT alebo Raiffeisen Bank. Bolo mu udelené štipendium britskej vlády na plánovanie a analýzu projektov na univerzite v Bradforde. Je autorom početných článkov týkajúcich sa riadenia dodávateľského reťazca vo farmaceutickom priemysle, ako aj správy “Riadenie dodávateľských reťazcov v Poľsku v roku 2008”, ktorý zverejnil inštitút PMR.