SKUPINA ADAMED

Iniciuje celý rad vzdelávacích kampaní, týkajúcich sa dôležitých otázok z oblasti prevencie chorôb a starostlivosti o zdravie. Angažovanosť a investovanie do vzdelania prinášajú ovocie v podobe dôvery verejnosti, a početných ocenení od vedeckej obce a inštitúcií, monitorujúcich prospoločenské aktivity.

 

TEHOTNÁ POĽKA

 

 

 

 „Tehotná Poľka” – vzdelávacia kampaň určená budúcim a čerstvým mamám, ktorá sa sústredila na témy, ako zmena životného štýlu a stravovanie tehotných žien, úloha a význam hormónov, ako aj neplodnosť a potraty – aspekty, o ktorých sa doteraz len ťažko hovorilo otvorene.
V rámci kampane sme uskutočnili komplexné testovanie verejnej mienky pod názvom „Tehotná Poľka”, ktoré sa dostalo pod záštitu Poľského gynekologického spoločenstva. Kampaň bola odmenená Zlatou soškou v prestížnej súťaži SABRE EMEA Awards 2013 ako aj Zlatou spinkou v kategórii „Najlepšia vzdelávacia kampaň”.

 

Informačno-vzdelávací program „Nové srdce” – v rámci kampane sme sa venovali aktivitám na podporu spoločenskej a odbornej aktivity u ľudí, trpiacich srdcovocievnymi ochoreniami. Inšpiráciou, uskutočniť tento projekt, bol výskum, potvrdzujúci existenciu predsudkov medzi Poliakmi, že osoby trpiace takýmto ochorením nie sú schopné viesť aktívny život.

Program zahŕňal aj tieto projekty:

Mapa poľského srdca – na základe 30 tisíc ankiet, zozbieraných počas stretnutí s 1,5 tisícom lekárov vzniklo toto spracovanie, týkajúce sa najdôležitejších problémov poľskej spoločnosti v oblasti srdcovocievnych ochorení.

ECHO pod STRECHOU – je podujatie, v rámci ktorého sme uskutočnili rozsiahle, bezplatné konzultácie ohľadom echo-kardiologickej diagnostiky ako aj stretnutia s kardiológmi, ktorí hovorili o každodennej starostlivosti o kardiovaskulárny systém. Rozdali sme tiež 30 tisíc exemplárov poradcu „Nové srdce”, ktorý obsahoval rady a odporúčania, ale tiež návrhy fyzickej aktivity pre ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

 

„NOVÉ SRDCE”

 

 

 

 

 

 

HLBOKÝ
VÝDYCH

 

 

 

 

 

Cieľom programu zameraného na prevenciu a vzdelávanie „Hlboký výdych” – bolo zvýšiť povedomie verejnosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc. V rámci programu sme verejnosť informovali o jej príznakoch, príčinách a následkoch, a tiež o preventívnych vyšetreniach, umožňujúcich včasné odhalenie choroby a začatie liečby. V rámci projektu sme uskutočnili sériu bezplatných spyrometrických vyšetrení a konzultácií s pulmonológmi, ktoré využilo vyše 100 tisíc ľudí z celej krajiny.

 


Informačno-vzdelávací program „Nádej pre srdcia” – vznikol s myšlienkou, pomôcť deťom, trpiacim srdcovými chorobami. Vďaka nemu, spoločne s nadáciou Marka Kamińského sme mali šancu zlepšiť kvalitu života malých pacientov a podporiť ich liečbu. V rámci programu sme uskutočnili bezplatné dvojdňové semináre pre deti a mládež so srdcovými ochoreniami. Počas seminárov vyše 200 mladých ľudí (aj ich rodičia) využilo bezplatné konzultácie s kardiológmi, rehabilitácie, poradenstvo v oblasti profesijného rozvoja ako aj psychologické poradenstvo.

 

NÁDEJ PRE SRDCIA

 

 

 

 

 

PROGRAM „NÁJDI SÁM SEBA”

 

 

 

 

 

Program „Nájdi sám seba” – mal za úlohu prelomiť sociálne bariéry súvisiace s liečením psychických porúch. Projekt zdôrazňoval význam včasného odhalenia ochorenia, za účelom úplného vyliečenia psychických chorôb. Vďaka tomuto podujatiu vyše 25 tisíc ľudí, ktorí trpeli kvôli takémuto problému, včas navštívilo lekára a vďaka odbornej pomoci sa mohli vrátiť späť do aktívneho života v spoločnosti.

V rámci programu vznikli:

- Výskum verejnej mienky „Portrét psychiatrickej liečby očami Poliakov”
- Vzdelávací poradca „Rozhovor, ktorý nebolí”, s odpoveďami na najdôležitejšie otázky týkajúce sa psychiatrickej liečby
- Centrá pomoci v ôsmich najväčších mestách, v ktorých mohol každý bezplatne využiť psychiatrické alebo psychologické poradenstvo.