БІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Біологічна лабораторія, яка є найбільшим складовим елементом Департаменту інновацій, складається з кількох тісно пов’язаних між собою одиниць: Секції In Silico, Відділу з питань лабораторних тварин та Дослідного відділу, який, в свою чергу, базується на трьох паралельних структурах: Біотехнологічній секції, Секції біофізики білка та Секції біології клітини. Значною підтримкою для персоналу вище зазначених одиниць є велика кількість науковців польських та закордонних академічних центрів та біотехнологічних компаній. Натомість підтримку всередині організації надають Відділ органічного синтезу, Юридичний відділ та Відділ інструментів дотаційної підтримки.
Конструкція, організована таким чином, дозволяє реалізувати довготермінові цілі, такі як пошук та проектування нових терапевтичних молекул (рекомбінантних білків та хімічних сполук) в сфері онкології та нейропсихіатрії.