Як відповідальна компанія, яка веде свою діяльність на етичних засадах, ми поважаємо право на охорону персональних даних наших співробітників, контрагентів та партнерів. У зв'язку з цим ми хочемо поінформувати вас про найголовніші принципи, на яких ґрунтується охорона персональних даних в компанії «Адамед».

Хто є контролером персональних даних?

Відповідно до ст. ст. 13, 14 Загального регламенту про захист персональних даних від 27 квітня 2016 року (GDPR), інформуємо вас про те, що контролером ваших персональних даних є одна з юридичних осіб, зазначених нижче:

  • АТ «Адамед Фарма» (Adamed Pharma S.A.) зі штаб-квартирою за адресою: 05-152, м. Пенькув, вул. Мар'яна Адамкевича, 6А, гміна Чоснув;
  • Фундація Групи «Адамед» (Fundacja Grupy Adamed) зі штаб-квартирою за адресою: 00-324, м. Варшава, вул. Каровей, 31А;

Юридичні особи, що входять до складу «Адамед», до початку будь-яких дій з обробки персональних даних щоразу вказують мету, правову підставу обробки та період зберігання даних. Ваші персональні дані обробляються:

  • на виконання умов договору, який ви уклали з Контролером, або для вчинення дій, необхідних для укладення такого договору (п. 1(b) ст. 6),
  • на вимогу закону, якого зобов'язаний дотримуватися Контролер (п. 1(c) ст. 6),
  • для реалізації обґрунтованих законом інтересів Контролера (п. 1(f) ст. 6),
  • на підставі отриманої від вас згоди (п. 1(a) ст. 6).

Ми щоразу докладаємо максимум зусиль, щоб інформувати вас про мету обробки персональних даних, правову підставу такої обробки, період зберігання даних, а також про інші обставини, інформування про які є обов'язковим відповідно до вимог Загального регламенту про захист даних.

Якщо у вас є запитання або сумніви з приводу охорони ваших персональних даних, просимо звертатися на адресу електронної пошти iod@adamed.com. Ми з радістю надамо вам детальнішу інформацію.

Хто може звернутися до інспектора з охорони даних?

Інспектор з охорони даних призначається для всіх юридичних осіб, які входять до складу «Адамед», на підставі ст. 37 Регламенту Європейського Союзу і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/WE (Загальний регламент про захист даних), що надалі іменується «Регламент».

Інспектор з охорони даних в межах виконуваних завдань дбає про охорону прав і свобод осіб, чиї персональні дані опрацьовуються компаніями «Адамед». Ці особи можуть звертатися до інспектора з охорони даних у всіх справах, пов'язаних з їхніми персональними даними в тому обсязі, в якому вони опрацьовуються компанією «Адамед».

Якими справами займається інспектор з охорони даних?

Інспектор з охорони даних перевіряє правильність опрацювання персональних даних в організації. У межах своєї компетенції інспектор з охорони даних також є контактною особою для направлення заяв, пов'язаних з можливими порушеннями в опрацюванні персональних даних.  Таким чином, ви можете звернутися до інспектора з охорони даних, якщо, на вашу думку, компанія з «Адамед» порушила режим їхньої охорони. Інспектор з охорони даних є також особою, до котрої потрібно направляти вимоги щодо реалізації належних вам прав.

Зокрема, ви маєте такі права:

1)       право доступу до персональних даних;

2)       право на їх виправлення;

3)       право на видалення персональних даних («право бути забутим»);

4)       право на обмеження опрацювання персональних даних;

5)       право на переміщення персональних даних;

6)       право на відмову від подальшого опрацювання;

7)       право на відмову від автоматизованого прийняття рішення, в тому числі профілювання;

8)       право на отримання повідомлення про виникнення порушення в охороні персональних даних.

Яким є порядок розгляду вашої заяви?

Заяву можна подати за посередництвом обраного співробітника компанії «Адамед» або безпосередньо до інспектора з охорони даних. Ми негайно розпочнемо розгляд вашої заяви. Якщо розгляд заяви триватиме довше, ніж місяць, про подовження терміну надання відповіді ви будете поінформовані окремим листом. Таке подовження є можливим з огляду на складність виконання вимоги в заяві або кількість поданих заяв.

Якщо заява не дає можливості вас однозначно ідентифікувати або викладена неясно, інспектор з охорони даних направляє вам прохання про доповнення заяви в термін, що не перевищує місяця від дня подання заяви.

Якщо заяву подано в електронній формі, подальше листування також відбувається в електронній формі, якщо це можливо. В інших випадках про порядок розгляду заяви вас поінформують в письмовій формі рекомендованим листом з підтвердженням отримання.

Розгляд заяви відбувається безоплатно. Однак, якщо вимога в заяві є необґрунтованою або часто повторюється, Контролер персональних даних може: a) стягнути обґрунтовану оплату для покриття в розумному розмірі адміністративних витрат на розгляд заяви, повідомлення або виконання операцій, про які йдеться в заяві; b) відмовити в розгляді заяви.

Як зв'язатися з інспектором з охорони даних?

До інспектора з охорони даних можна звернутися:

  • на електронну пошту: iod@adamed.com;
  • письмово на адресу: Adamed Pharma S.A. in Pienków at ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Poland.