Соціальна відповідальність

Звіт CSR Групи Адамед

   

Понад 30 років Група Адамед постійно розвивається, відповідаючи на виклики сучасної медицини через розвиток науки та інновації, впроваджує нові рішення, реагуючи на потреби пацієнтів, зокрема у зв’язку з цивілізаційними хворобами. Робить значний внесок в розвиток польської економіки та інновацій.

Група Адамед готує звіти суспільної відповідальності бізнесу (CSR), в яких представлені ключові дії, зосереджені на наступних областях: пацієнти та співробітники, ринок, довкілля, підтримка науки.

Стратегія CSR Групи Адамед на 2017-2019 роки

ОСВІТНІ КАМПАНІЇ

 

Ми - соціально відповідальна компанія. Саме тому ми проводимо низку кампаній, які торкаються важливих питань з профілактики хвороб, догляду за здоров’ям і функціонування осіб з різними захворюваннями та їхніх сімей у суспільстві. Ми навчаємо, інформуємо, змінюємо ставлення і надаємо щоденну допомогу. Така самовіддача завжди приносить плоди – Група Адамед користується не лише великою суспільною довірою, а також була відзначена низкою нагород у науковому середовищі та від організацій, що здійснюють моніторинг просуспільної діяльності.

 

ДЛЯ СПІЛЬНОГО ДОБРА

Робоче волонтерство, допомога місцевим громадам, підтримка дитячих будинків, госпісів та Центру Здоров’я Дитини. Сотні співробітників Групи Адамед, які присвячують свій час та енергію для добра інших.

НАШІ ЦІННОСТІ

 

ТИЖДЕНЬ ЦІННОСТЕЙ

Тиждень цінностей – це ініціатива, яка винятковим чином відображає наш підхід до стосунків зі Співробітниками та все найважливіше в нашій роботі, яка базується на цінностях.

Зрозумілі принципи, яких дотримується увесь колектив, позитивно впливають на самовіддачу, робочу атмосферу, а також на ділові результати організації.

ГНУЧКІСТЬ ТА ШВИДКІСТЬ ДІЇ СУСПІЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ, КОТРІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ГРУПОЮ АДАМЕД

Втілюються у багатьох площинах, починаючи від піклування про найближче середовище, закінчуючи проектами загальнонаціонального значення. Суспільна відповідальність бізнесу не повинна полягати лише на діях одноразового характеру, а має бути елементом довгострокової стратегії компанії.

ЕКОЛОГІЯ

 

Ми створили систему управління з питань охорони довкілля, в основі якої рішення, які стосуються навколишнього середовища, видані відповідними органами відповідно до норм охорони довкілля.

 

Ми маємо у розпорядженні програму для поточного відстеження витрат електроенергії, спрямовану на зниження шкідливих викидів.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ

 

Ми проактивно управляємо етикою, забезпечуючи комплексне та своєчасне дотримання основних цінностей в організації.

 

     

   

 

Мартина Струпчевська 

Керівник з питань CSR

csr@adamed.com.pl

тел.: (+48) 22 486 42 26 

ЧЕСНА ПРАКТИКА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Норми стосуються етики та протидії корупції, стандартів безпеки і якості продуктів та послуг.

 

Ми проводимо низку заходів для просування ідеї збалансованого та свідомого споживання і користування послугами.

Ми запровадили стандарти продажу та післяпродажного обслуговування клієнтів і дотримуємося політики безпеки та охорони даних.

Ми також проводимо заходи з метою забезпечення рівного доступу до нашої продукції та послуг.

 

Співпраця з діловими партнерами базується на дотриманні нефінансових норм, що включають зокрема суспільні та етичні питання, а також питання, пов’язані з довкіллям. 

ДІЇ З МЕТОЮ ОБМЕЖЕННЯ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ

Захист довкілля є сталою ціллю в стратегії Групи Адамед. Ми постійно здійснюємо моніторинг впливу на довкілля та аналізуємо області, в яких можемо зменшити споживання енергії. Ми відслідковуємо тенденції та здійснюємо пошук сучасних рішень.

Ми думаємо комплексно про екологію, аналізуючи весь життєвий цикл продуктів, які виробляємо, починаючи з виробництва, закінчуючи відповідальною переробкою упаковки.

Реалізовуємо програму сортування відходів, а також постійно контролюємо споживання енергії.

Група Адамед сприяє втіленню цілей сталого розвитку (Sustainable Development Goals – SGDs) через свою стратегію та дії.