Adamed začal vyvážať svoje výrobky v decembri 2003.

V súčasnosti sú výrobky Adamedu dostupné na 70 trhoch.

 

NAŠE TRHY

Španielsko, Portugalsko, Chorvátsko, Turecko, Fínsko, Albánsko, Kuvajt, Grécko, Taliansko, Dánsko, Rumunsko, Česko, Kazachstan, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Azerbajdžan, Arménsko, Bulharsko, Bielorusko, Gruzínsko, Kirgizsko, Kostarika, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Uzbekistan, Vietnam, Slovinsko, Kosovo, Albánsko, Bosna a Hercegovina.